ตัวอย่างการรั่ว ใส้ยาง membrane ของ pressure tank
ใส้ยาง หรือ membrane ของถังแรงดัน เมื่อใช้ไปนานๆ จะมีการรั่วเป็นสาเหตุให้บูสเตอร์ปั๊มทำงานบ่อย สิ้นเปลืองพลังงานและมีผลให้น้ำไหลไม่สม่ำเสมอ แรงบ้าง เบาบ้าง