การเลือกขนาดถังแรงดัน

การเลือกขนาดถังแรงดันที่เหมาะสมกับการใช้น้ำมีส่วนสำคัญต่อการประหยัดพลังงานเป็นอย่างยิ่ง หากถังแรงดันมีขนาดเล็กเกินไปจะทำให้รอบของการสตาร์ทของมอเตอร์มีจำนวนครั้งที่มากขึ้น ซึ่งเท่ากับเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานที่มากขึ้นนั่นเอง เพราะว่าการสตาร์ทของมอเตอร์ในแต่ละครั้งจะต้องใช้กระแสไฟที่สูงกว่าการหมุนปรกติของมอเตอร์ถึง 3 เท่า (โดยประมาณ) แต่หากเลือกใช้ถังที่มีขนาดใหญ่เกินไปก็จะเกิดปัญหาแรงดันน้ำต่ำเกินไปในช่วงที่ปั๊มยังไม่สตาร์ท ดังนั้นถังแรงดันที่มีขนาดพอเหมาะกับการใช้น้ำเท่ากับเป็นการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและยังช่วยยืดอายุการใช้งานของปั๊มได้ด้วย
สูตรวิธีคำนวณหาขนาดของถัง

การคำนวณหาขนาดที่เหมาะสมของถังแรงดันก็คือการคำนวณหาปริมาณน้ำที่เหมาะสมสำหรับเก็บในถังแรงดัน (Effective Water Reserve : EWR) ให้มอเตอร์ไม่ต้องทำงานบ่อยเกินไปและมีแรงดันที่สม่ำเสมอในช่วงที่มอเตอร์ยังไม่สตาร์ทนั่นเอง โดยพิจารณาจากการตั้งสวิชท์แรงดัน ที่ตำแหน่ง จุดสตาร์ทมอเตอร์ (Pump Start : Ps) และจุดที่สวิชต์ตัดไฟ (Pump Pause : Pp) มาเป็นตัวเป้าหมายในการคำนวณร่วมกับปริมาณน้ำที่ปั๊มจ่ายได้โดยเฉลี่ย(Q)เป็น ลิตร/นาที และจำนวนครั้งที่ปั๊มทำงาน (n) ในหนึ่งชั่วโมง (โดยทั่วไปแล้วจะกำหนดให้ปั๊มทำงานที่ประมาณ10-20 ครั้ง/ชม) แล้วเอาตัวเลขที่คำนวณได้ไปเทียบค่าในตารางข้างล่างเพื่อหาขนาดถังแรงดันที่เหมาะสม

ตัวอย่างเช่น ใช้ปั๊มที่จ่ายน้ำได้ 200 ลิตร/นาที โดยต้องการให้ปั๊มทำงานประมาณ 18 ครั้ง/ชม ตั้งสวิชต์แรงดันให้ปั๊มสตาร์ทที่ 3 บาร์และตัดไฟที่ 4.5 บาร์ โดยใช้สูตรคำนวณดังนี้

EWR = (16.5 x Q)/n

EWR = (16.5 x 200)/18

EWR = 183 ลิตร
(ปริมาณน้ำที่เหมาะสมสำหรับเก็บในถังแรงดัน)

จากนั้นเอาค่า EWR183 ลิตร ที่คำนวณได้นี้ไปเทียบในตารางด้านล่างเพื่อหาขนาดที่เหมาะสมของถังแรงดันสำหรับงานตามตัวอย่างนี้ ณ จุดที่ตั้งสวิชต์แรงดันสตาร์ทที่ 3 บาร์และตัดไฟที่ 4.5 บาร์ (ดูตามแนวนอน โดยหาตัวเลขที่ใกล้เคียงกับ 183 ลิตร ที่สุดในบรรทัดนี้) ซึ่งในบรรทัดนี้คือ 194 จากนั้นให้ไล่ตัวเลขจาก 194 ลงไป (ตามแนวตั้งเพื่อหาขนาดถัง) จะเห็นได้ว่าถังแรงดันที่ท่านควรใช้คือขนาดความจุ 750 ลิตร

ตารางการหาขนาดถังแรงดันให้เหมาะสมกับงาน

สวิชต์แรงดันที่ตั้งไว้ (บาร์) ค่า EWR ที่คำนวณได้
Ps Pp
1.5 2.5 2.2 4.9 6.5 13.6 16.3 27.1 54 81 136 204 271
1.5 3 2.9 6.4 8.6 17.8 21.4 35.6 71 107 178 267 356
2 3 1.9 4.3 5.7 11.9 14.3 23.8 48 71 119 178 238
2 3.5 2.5 5.7 7.6 15.8 19 31.7 63 95 158 238 317
2.5 3.5 1.7 3.8 5.1 10.6 12.7 21.1 42 63 106 158 211
2.5 4 2.3 5.1 6.8 14.3 17.1 28.5 57 86 143 214 285
3 4 1.5 3.4 4.6 9.5 11.4 19 38 57 95 143 190
3 4.5 2.1 4.7 6.2 13 15.5 25.9 52 78 130 194 259
3 5 2.5 5.7 7.6 15.8 19 31.7 63 95 158 238 317
3.5 4.5 1.4 3.1 4.1 8.6 10.4 17.3 35 52 86 130 173
3.5 5 1.9 4.3 5.7 11.9 14.3 23.8 48 71 119 178 238
3.5 5.5 2.3 5.3 7 14.6 17.5 29.2 58 88 146 219 292
4 5 1.36 2.9 3.8 7.9 9.5 15.8 32 48 79 119 158
4 5.5 1.8 3.9 5.3 11 13.2 21.9 44 66 110 164 219
4 6 2.2 4.9 6.5 13.6 16.3 27.1 54 81 136 204 271
ขนาดถังที่ควรเลือกใช้ (ลิตร) 8 12 24 50 60 100 200 300 500 750 1000