งานเปลี่ยนท่อขึ้น ท่อน้ำลงแต่ชั้น เปลี่ยนชุดวาล์ว มิเตอร์ วาล์วปรับแรงดัน อุปกรณ์