งานติดตั้งคอมเพรสเซอร์ , ติดตั้ง heat exchanger ,เดินท่อลม ท่อน้ำ ท่อ PP