งานติดตั้งปั๊มชลประทาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ, ทำท่อคอลั่ม, ซ่อมปั๊มชลประทาน ทั้ง vertical และ submersible pump