หมวดงานติดตั้งระบบปั้มทุกชนิด Transfer Pumps ,Booster Pumps (บูสเตอร์ปั๊ม) มีปั้มให้เลือกใช้งานมากมายเช่น Grundfos , Calpeda , Lowara , Linze , Ebara ,Stac,Dosag, Venz, Mitsubishi , Hitashi ฯลฯ