รับงาน cooling tower,งานคูลลิ่งทาวเวอร์ ,งาน Chiller,ติดตั้งปั๊ม cooling tower ,งานซ่อมปรับปรุง เปลี่ยนท่อ เปลี่ยนฟิลลิ่ง ทาสี เชื่อมท่อ, งาน renovate ระบบ cooling tower