รับเหมางานระบบประกอบอาคารของโรงพยาบาลต่างๆเช่น งานติดตั้งระบบปั๊ม ท่อน้ำร้อน ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ภายในโรงพยาบาล (Chiller,Pump,Cooling Tower, AHU ,Duct ,ไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ,พัดลมระบายอากาศ,ระบบกรองฝุ่น)