รับเหมางานระบบดับเพลิง Fire Pump และงานติดตั้งปั๊มน้ำดับเพลิง