Project Description

งานแก้ปัญหาแรงดันน้ำของระบบ Booster pump โรงงาน SNC Former

โรงงาน SNC Former มีปัญหาแรงดันน้ำสวิง และมีแรงดันน้ำเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้(pressure setting)
ทาง หจก.เพชรวารี เอ็นจิเนียริ่ง จึงได้วิเคราะห์และแก้ปัญหาดังนี้
ลักษณะงานที่ทำ

  1. เปลี่ยนถังไดอะแฟรมที่รั่ว
  2. ล้างระบบที่อุดตัน special check valve
  3. เปลี่ยน Pressure switch
  4. ติดตั้ง Pressure reducing valve
  5. ติดตั้ง Check valve ให้ระบบ
  6. แก้รั่ว 2 จุด

การแก้ปัญหา
ก่อนการทดสอบลมในถังไม่มี ระบายน้ำออกจากระบบก่อนการตรวจสอบถังลม

ขั้นตอนการทดสอบ
1 เปิดปั๊มให้ทำงาน ตรวจสอบรอยเชื่อม ปกติ
2 การรักษาแรงดัน ปกติ ทำงานที่ 2 บาร์ และตัดการทำงานที่ 3 บาร์
3 ตรวจสอบแรงดันที่ถัง ปกติ (ประมาณ 40 psi.)
4ตรวจการใช้น้ำปกติ มีแรงดันที่ 3 บาร์ สามารถใช้น้ำได้

งานแก้ปัญหาแรงดันน้ำของระบบ Booster pump โรงงาน SNC Former

งานแก้ปัญหาแรงดันน้ำของระบบ Booster pump โรงงาน SNC Former

งานแก้ปัญหาแรงดันน้ำของระบบ Booster pump โรงงาน SNC Former

งานแก้ปัญหาแรงดันน้ำของระบบ Booster pump โรงงาน SNC Former

งานแก้ปัญหาแรงดันน้ำของระบบ Booster pump โรงงาน SNC Former

งานแก้ปัญหาแรงดันน้ำของระบบ Booster pump โรงงาน SNC Former

งานแก้ปัญหาแรงดันน้ำของระบบ Booster pump โรงงาน SNC Former

งานแก้ปัญหาแรงดันน้ำของระบบ Booster pump โรงงาน SNC Former

งานแก้ปัญหาแรงดันน้ำของระบบ Booster pump โรงงาน SNC Former

งานแก้ปัญหาแรงดันน้ำของระบบ Booster pump โรงงาน SNC Former

งานแก้ปัญหาแรงดันน้ำของระบบ Booster pump โรงงาน SNC Former

งานแก้ปัญหาแรงดันน้ำของระบบ Booster pump โรงงาน SNC Former

งานแก้ปัญหาแรงดันน้ำของระบบ Booster pump โรงงาน SNC Former

งานแก้ปัญหาแรงดันน้ำของระบบ Booster pump โรงงาน SNC Former

งานแก้ปัญหาแรงดันน้ำของระบบ Booster pump โรงงาน SNC Former

งานแก้ปัญหาแรงดันน้ำของระบบ Booster pump โรงงาน SNC Former

งานแก้ปัญหาแรงดันน้ำของระบบ Booster pump โรงงาน SNC Former

งานแก้ปัญหาแรงดันน้ำของระบบ Booster pump โรงงาน SNC Former

งานแก้ปัญหาแรงดันน้ำของระบบ Booster pump โรงงาน SNC Former

งานแก้ปัญหาแรงดันน้ำของระบบ Booster pump โรงงาน SNC Former

 

งานแก้ปัญหาแรงดันน้ำของระบบ Booster pump โรงงาน SNC Former

งานแก้ปัญหาแรงดันน้ำของระบบ Booster pump โรงงาน SNC Former