Project Description

งานเดินท่อ hdpe คอนโด i-HOUSE Laguna Garden RCA

งานเดินท่อ hdpe คอนโด i-HOUSE Laguna Garden RCAจากมิเตอร์ประปา เข้าสู่อาคารคอนโด 4 ตึก ระยะทาง 1500 ม โดยเปลี่ยนจากท่อเหล็กที่เป็นสนิมและรั่ว มาใช้เป็นท่อ hdpe (ทนแรงดัน 10 บาร์ PN10) ขนาด 110 มม และ 90 มม
ลักษณะงานที่ทำ

  1. งานเชื่อมท่อ hdpe ขนาด 110 มม และ 90 มม ระยะทางยาว 1,500 เมตร
  2. งานรื้อท่อเหล็กขนาด 4 นิ้ว และ 3 นิ้ว ระยะทางยาว 1,500 เมตร