Project Description

งานอุทกภัยปี 54 ทุ่งตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยา


เพื่อบรรเทาอุทกภัยและเร่งระบายน้ำออกจากทุ่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ของโครงการชลประทานภาษีเจริญ ช่วงอุทกภัยปี 2554
ลักษณะงานที่ทำ

  1. งานเชื่อมท่อคอลั่ม , ประกอบหน้าจาน
  2. งานติดตั้ง vertical pump จำนวน 3 เครื่อง
  3. งานติดตั้งสายไฟและตู้ควบคุมมอเตอร์ ปั๊ม