Project Description

งานปรับปรุงระบบ Booster pump โรงงานไทยนิปปอน เซอิกิ2


ทาง หจก.เพชรวารี เอ็นจิเนียริ่ง ได้แก้ไขและปรับปรุงดังต่อไปนี้
ลักษณะงานที่ทำ

  1. เปลี่ยน check valve
  2. โมดิฟายระบบท่อ