Project Description

ออกแบบและติดตั้งระบบบูสเตอร์ปั๊ม ซัพพลายเครื่องล้างมะม่วง

งานบูสเตอร์ปั๊มซัพพลายเครื่องจักร สำหรับเครื่องล้างมะม่วง
ลักษณะงานที่ทำ

  1. ออกแบบ คำนวน เลือกปั๊ม ท่อ วาล์ว ให้เหมาะสม
  2. ติดตั้งระบบปั๊ม ท่อ วาล์ว