Project Description

งานติดตั้งปั๊มชลประทานสถานีสูบน้ำบ้านวังแซ้ม จ.จันทบุรี


ลักษณะงานที่ทำ

  1. งานเชื่อมท่อเหล็กขนาด 400,500 mm
  2. งานติดตั้ง vertical in-line 2 เครื่อง
  3. งานติดตั้ง foot valve, gate valve,check valve
  4. งานติดตั้ง Air valve,mechanical coupling
  5. งานติดตั้ง submersible pump เพื่อล่อน้ำ