Project Description

Main contractor Project Reference
บริษัท สเป็คตรัม คอนแทรคติ้ง จำกัด
คุณ สุรนันท์ ไหลล้น กรรมการผู้จัดการ ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศภายในโรงงานโรงงานรีกัลจิวเวลลี่

  • ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
  • ติดตั้ง chiller,pump, AHU,ระบบท่อน้ำ

# มูลค่างาน 2,800,000 บาท (ปี2555)