Project Description

งานติดตั้งปั๊มชลประทานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหยุบ จ.สุราษฏร์ธานี


ลักษณะงานที่ทำ

  1. ติดตั้งปั๊ม ท่อ วาล์ว
  2. เชื่อมท่อเหล็ก หน้าแปลน
  3. Test run& Start up