Project Description

งานติดตั้งปั๊มชลประทานสถานีสูบน้ำบ้านดอนหวาย จ.อุทัยธานี


สร้างเพื่อระบายน้ำโครงการแก้มลิง ของเขื่อนวังร่มเกล้า อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
ลักษณะงานที่ทำ

  1. งานเชื่อมท่อเหล็กขนาด 500,600 mm
  2. งานติดตั้ง vertical turbine pump 3 เครื่อง
  3. งานติดตั้งสายไฟและตู้ควบคุมมอเตอร์ ปั๊ม
  4. งานติดตั้ง dismantling joint,butterfly valve,check valve
  5. งานติดตั้ง metal bellow ,Air valve,mechanical coupling