วิสัยทัศน์ & ภารกิจ

ทีมงานมืออาชีพด้านงานระบบก่อสร้างและประกอบอาคาร มุ่งเน้นการแก้ปัญหาให้ลูกค้า

คือ ความมุ่งมั่นของเรา ที่จะสร้างงานที่มีคุณภาพบนพื้นฐานวิศวกรรมและบริการหลังการติดตั้งเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ และได้ประโยชน์สูงสุด จากเรา หจก.เพชรวารี เอ็นจิเนียริ่ง

สร้างงานคุณภาพ กับทีมงานมืออาชีพ

เราพร้อมที่จะก้าวสู่ผู้นำด้าน งานติดตั้ง งานก่อสร้าง งานระบบประกอบอาคารอย่างแท้จริงในอนาคต

จากประสบการณ์ของทีมงาน ที่ชำนาญงานติดตั้งงานระบบประปา น้ำดี น้ำเสีย ดับเพลิง งานระบบตู้ควบคุมปั๊ม งานติดตั้งปั๊ม งานซ่อมปั๊มน้ำชลประทาน มากว่า 15 ปี ที่มุ่งมั่นสร้างงานคุณภาพ สามารถตอบสนองงานคุณภาพ การบริหารโครงการรับเหมาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บนมาตรฐานด้านวิศวกรรม การรักษาสภาพแวดล้อมรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ดี

การบริการธุรกิจ

งานออกแบบและรับเหมาติดตั้ง และปรับปรุงงานระบบประกอบอาคาร ได้แก่

  • งานระบบท่อประปา ดับเพลิง
  • งานระบบสุขาภิบาล
  • งานระบบไฟฟ้า
  • งานระบบปรับอากาศ-ระบายอากาศ