จากกลุ่มวิศวกรและช่างที่มีประสบการณ์ ที่ผ่านงานร่วมกันมาหลายโครงการและมีอุดมการณ์เกิดขึ้นร่วมกัน จึงเกิดเป็น หจก.เพชรวารี เอ็นจิเนียริ่ง โดยทีมงานเรามีประสบการณ์และความชำนาญ ทั้งในด้านงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า และวิศวกรระบบเครื่องกล

  • วิศวกรรมเครื่องกล Mechanical Engineering   3 ท่าน

  • วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering  2  ท่าน

  • วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ Instrument Engineering  3 ท่าน

  • ช่างชำนาญการไฟฟ้า 1 ท่าน

  • ช่างชำนาญการเครื่องกล 1 ท่าน

  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 1 ท่าน

  • ช่างเชื่อมใบ certificate 3 ท่าน

  • ช่าง (Labour)