ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ภายในโรงงาน(Chiller,Pump,Cooling Tower, AHU ,Duct ,ไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ,พัดลมระบายอากาศ,ระบบกรองฝุ่น)

Project Reference

ปี พศ สถานที่/ลูกค้า รายละเอียดงาน มูลค่างาน(บาท) หมายเหตุ
2553 สนามกีฬาฟุตบอลบอยท่าพระจันทร์/บ.สเป็คตรั๊ม ท่อน้ำยา,ไม่รวมเครื่องปรับอากาศ 500,000
2553 โรงงาน S.C.G. AUTO GAS/บ.สเป็คตรั๊ม Cooling tower ,Pump,ท่อน้ำยา,ท่อลม,ไม่รวมเครื่องปรับอากาศ 2,500,000
2553 ปิ่นทิพย์ อพาร์ทเม้นท์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ “Wall type ” 310 ห้อง 1,085,000
 2553-2554 คลังสินค้า MDC COLD WHEREHOUSE มาบตาพุด CARTOON NATEE (THAILAND)/บ.สเป็คตรั๊ม Aircool chiller ,Pump,AHU,ท่อน้ำ,Spiral Duct เฉพาะค่าแรงงาน 4,000,000
2554 อมรอินทร์ เปลี่ยนท่อ Cooling tower จาก BSP เป็น HDPE 600,000
2554 โรงพยาบาล บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แผนก CHECK UP CENTER 600,000
2554-2555 โรงงาน ที.โอ.เคมีคอลส์ 1970 ลำลูกกาคลอง 7/บ.สเป็คตรั๊ม ท่อน้ำยา,ท่อลม,ไม่รวมเครื่องปรับอากาศ 3,000,000
2555 โรงงาน รีกัลจิเวลลี่/บ.สเป็คตรั๊ม Aircool chiller ,Pump,FCU,ท่อน้ำ 2,800,000
2555 โรงงาน WHA วังน้อย/บ.สเป็คตรั๊ม ติดตั้งระบบปรับอากาศ OFFICE (CDU,FCU,ท่อน้ำยา ) 2,500,000
2555 โรงพยาบาล บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แผนกเด็ก 800,000
2555-2556 ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร (บางซื่อ)/ช.การช่าง ติดตั้งท่อลมปรับอากาศ (เฉพาะค่าแรง)รับตรงจาก ช.การช่าง 900,000
2555-2556 บริษัท เบกีแมน เมอร์คิวรี่ เทคโนโลยี แปซิฟิค (บี.เอ็ม.ที.พี) จำกัด(นิคมอุตสาหกรรมบางปู) chiller,PUMP,Cooling Tower, AHU ,Duct ,ไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ,พัดลมระบายอากาศ,ระบบกรองฝุ่น 12,000,000
2556 โรงงาน WHA อมตะนครเฟส 8/บ.สเป็คตรั๊ม ติดตั้งระบบปรับอากาศ OFFICE (CDU,FCU,ท่อน้ำยา ) 2,000,000
2556 โรงพยาบาล บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แผนกฑันตกรรม 2,000,000
2556 โรงพยาบาล บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แผนกกายภาพบำบัด 1,300,000
2556 โรงพยาบาล บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หอพักผู้ป่วย ชั้น 9 และ 10 3,000,000